Tapu İçin Gerekli Belgeler

TAPU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Ev veya arsa aldınız veya satıyorsunuz. Tapu dairesinde işlemler bazen o kadar uzun sürebiliyor ki, alacağınıza-satacağınıza pişman olabiliyorsunuz. İşte böyle bir kötü sürprizle karşılaşmamak için tapuya gitmeden önce yapılması gereken bazı işlemler var. Alım-satım işlemleri için tapuya gitmeden 1 gün öncesinde bazı belgelerin hazır halde bulundurulması hem alıcıya hem de satıcıya zaman kazandırıyor, tapu çilesini ortadan kaldırıyor. Peki bu işlemler nelerdir?

İşte tapuya gitmeden önce yapılması gereken işlemler:

Belediye Rayiç Bedeli Belgesi
Alıcı veya satıcı (her iki tarafın beraber gitme zorunluluğu yoktur) tapu fotokopisi ile gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye başvurabilir.

Belediyede yetkili kişi, ada parsel numarası ve tapuya kayıtlı isim bilgilerine göre gayrimenkul bilgilerine ulaşır ve belediye rayiç bedelini gösteren belgeyi, istek yapan kişiye sunar. Bu belge alım-satımın yapılacağı gün tapuya verilecektir.


Nüfus Cüzdanı (TC Numaralı) ve Resim
Her iki taraf da yanlarında nüfus cüzdanının aslı ve birer fotokopisini, ayrıca satıcı için 1, alıcı için 2 resim bulundurmak zorundadır. 

Resimler daha önce kullanılmamış olmalı (yırtık, üzerinde damga vb) ve fotokopi olmamalıdır.


Vergi Borcu Yoktur Yazısı
Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeden alınır. Geçmiş döneme ait borçlar varsa bu borçların öncelikle ödenmesi gerekir. 

Alım-satım öncesi bu borçlara mutlaka bakılmalıdır. Tapuya gitmeden 1 gün önce varsa borçlar ev sahibine iletilmeli, pazarlıkla anlaşılan son fiyat ne ise bu fiyat üzerinden karşılıklı anlaşma sağlanarak son fiyat belirlenmelidir.

 

Tapu Aslı veya Fotokopisi
Tapunun aslı, aslı bulunamıyorsa fotokopisi önceden hazırlanmalıdır.

 

Deprem Sigortası (DASK)
DASK yapılmadan tapuda alım-satım işlemi yapılmaz. 1 gün öncesinde alıcı, satın alacağı gayrimenkulün deprem sigortasını herhangi bir sigorta acentasından yaptırabililir. 

DASK yıllık yapılır. Bir sonraki yıl isteğe bağlı olarak yeniletilebilir.


Vekaletname
Tapu Sicil Müdürlüklerine alıcı ve satıcı birlikte gitmelidir. Eğer tüm işlemler emlakçı veya tam yetkili kılınan kişi tarafından yapılacaksa önceden vekaletname verilmelidir.

 

Satıcıdan İstenen Belgeler
Tapu veya fotokopisi 1 Resim Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


Alıcıdan İstenen Belgeler
2 Resim Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
T.C. Kimlik Numarası Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

hazır emlak sitesi
40.79263782256727, 29.417945111654422